NIFU 50 år: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

I 50 år har NIFU gjennom statistikk, utredninger og forskning bidratt til en mer kunnskapsbasert politikk nasjonalt og internasjonalt. Det markeres med jubileumskonferanse fredag 14. juni 2019 på DOGA i Oslo. 

11.00-13.00: Faglig forspill

Enkel lunsj ved ankomst. Den kan hentes fra kl. 10.30.

Parallellsesjoner om sentrale dagsaktuelle temaer som kvalitet i høyere utdanning og forskning, omstilling og grønn innovasjon, tidlig innsats i opplæringa, fag- og yrkesopplæring, og indikatorutvikling for en bedre forsknings- og innovasjonspolitikk.

NB! Har du meldt deg på faglig forspill kan du fritt velge hvilket forspill du vil delta på uten å registrere dette. Det er bare å møte opp.

 • Faglig forspill 1: Hva slags forsknings- og innovasjonspolitikk skal til for å få til det grønne skiftet?
 • Faglig forspill 2: Åpen publisering på rett vei?
 • Faglig forspill 3: Skal vi leke eller lære i barnehagen?
 • Faglig forspill 4: Bør det innføres en rett til læreplass?
 • Faglig forspill 5: Hvem skal sørge for kvalitet i høyere utdanning?

13.00-14.00: Registrering, kaffe og mingling

14.00-17.00: Jubileumskonferanse

14.00-14.35: Åpning av konferansen ved NIFUs direktør Sveinung Skule og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

14.35-15.30: Lange linjer og nye utfordringer i kunnskapspolitikken

NIFU fyller 50 år. Noen utfordringer i kunnskapspolitikken er nesten like gamle, andre trer fram når vi ser oss langt tilbake. Vil samfunnet noen gang få for mange med høyere utdanning? Vil vi noen gang få all ungdom gjennom videregående? Når ble vi flere forskere enn fiskere og bønder – og er de like nyttige? Vi ser både bakover og framover – og tar debatten.

Du møter blant andre:

 • Kristin Clemet, daglig leder i Civita
 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og tidligere kunnskapsminister
 • Mathilde Tybring-Gjedde (H), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
 • Sigrun Gjerløw Aasland, fagsjef i Agenda
 • Nina Sandberg (Ap), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
 • Eifred Markussen, forsker ved NIFU
 • Liv Anne Støren, forsker ved NIFU
 • Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU
 • Kaja Wendt, seniorrådgiver ved NIFU

Forskningsleder ved NIFU Nicoline Frølich leder sekvensen.

15.30-16.00: Pause

16.00-17.00: Forskningens rolle i utvikling av kunnskapspolitikken

Hva slags kunnskapsgrunnlag trenger vi for å styre, utvikle og lede i utdannings- og forskningssektoren?

Hvordan bør staten utøve sitt sektoransvar for å sikre at politikken har et godt kunnskapsgrunnlag? Fungerer markedet for forskning godt nok for å frambringe solid og relevant kunnskap for politikk? Har vi et godt samspill mellom forvaltning og forskning? Hva slags forskningspolitikk trenger vi for at forskningsinstituttene sammen med andre aktører kan bidra til at politikk og forvaltning skal bli kunnskapsbasert?

 • Terje Mørland, direktør ved NOKUT
 • Mari Sundli Tveit, leder av Universitets- og høgskolerådet, rektor ved NMBU
 • Berit Rokne, rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, tidligere Kunnskapsminister
 • Kristin Clemet, daglig leder i Civita, tidligere utdannings- og forskningsminister
 • Arvid Hallén, tidligere direktør i Norges forskningsråd
 • Sverker Sörlin, idehistoriker, professor, offentlig utreder, tidligere medlem av svenske regjeringens rådgivende organ for forskningspolitikk

Direktør ved NIFU Sveinung Skule leder sekvensen.

17.00-18.00: Jubileumsmingling, servering av drikke og oppspill til mat

Fra 18.00: Jubileumsmarkering med servering

Ca. 21.30: Jubileumsdisco