Praktiske tips til foredragsholdere

NIFU arrangerer jevnlig seminarer og frokostmøter der vi inviterer eksterne innledere og foredragsholdere. Er du en av disse, så kan vi informere om følgende praktiske opplysninger:

Sted og ankomst: Økernveien 9 på Tøyen Torg. 11. etasje. Du må registrere deg på i resepsjonen i 1. etasje med navn og hvem du skal besøke. Du vil da bli hentet opp. Møtelokalet er NIFUs kantine med plass til 100 personer. Normalt sitter folk rundt bord. Er det fullt hus, plasseres stoler i kinooppsett foran talerstolen.

Lydutstyr: NIFU disponerer to håndholdte mikrofoner og fire «mygger» som kan festes på hodet. Alle er trådløse. Lokalet er relativt «dødt», så det er viktig at mikrofoner brukes.

PC og projektor: Det står en Windows-PC tilgjengelig på talerstolen. Det holder derfor å ta med en USB-minnepinne for å vise PowerPointer eller PDF’er. PC’en er også koblet til internett og lyd, så det er mulig å vise video. Dersom du må ha med egen PC eller Mac, har vi kun HDMI-kabel til projektoren. Husk å ta med egen overgang ved behov.

Streaming: Normalt vil alle NIFUs seminar og møter bli streamet direkte på NIFUs nettside. I etterkant lastes videoen opp på NIFUs YouTube-kanal. Dette er frivillig, og vi vil be om samtykke før streaming og/eller lagring av film.