Forskning & innovasjon

NIFUs virksomhet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet.

Området for forskning og innovasjon ledes av Espen Solberg.

Nyheter

FØLG MED VIA STREAM: NIFU-seminar 26. november: Når timene telles: Hovedfunn fra tidsbruksundersøkelsen i norsk UoH-sektor

NIFU presenterer hovedfunn fra Tidsbruksundersøkelsen 2021, og inviterer til diskusjon.

Statsbudsjettanalysen 2022: Beskjeden vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning

Statsbudsjettanalysen 2022: Beskjeden vekst i bevilgningene til forskning og høyere utdanning Budsjettforslaget for 2022 vil gi en samlet bevilgning til forskning og utviklingsarbeid (FoU) på (...)

Policy Brief om søknadsbehandling i forskningsråd

En ny Policy Brief fra R-QUEST oppsummerer mål og dilemmaer i fagfellevurdering, og hvordan dilemmaer kan håndteres.

Utvalgte prosjekter

Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp (...)

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis

The project aims at understanding the role of firm-level innovation in promoting economic resilience to pandemic crises. The project bases upon the scientific literature on (...)

Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest)

Quality in research is a highly prioritized, but also a much debated issue in research policy. The Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (...)

Utvalgte publikasjoner

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU-rapport 2017:32. Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- (...)

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research (...)

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Forskning & innovasjon

  • publikasjoner
  • prosjekter