Forskning & forskningspolitikk

NIFUs studier av forskning handler om å kartlegge og analysere forskningsaktivitet i alle deler av samfunnet. Vi har særlig ekspertise innen forskningspolitikk og studier av vitenskapelig publisering (bibliometri).

Nyheter

NIFU-seminar 28. februar: Hva betyr kriser for næringslivets innovasjonsevne?

Dette seminaret presenterer hovedfunn fra forskningsprosjektet RelinC, hvor NIFU og SSB har studert hvordan koronakrisen har påvirket forskning, utvikling og innovasjon i norske bedrifter.

Økende press på Publiseringsutvalgets vurderinger

NIFU har undersøkt endringer i markedet for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konsekvensene av disse for publiseringsindikatoren.

Forskningsbudsjettet 2023: – Bedre enn fryktet, verre enn det ser ut

I 2023 får forskningsbevilgningene en realnedgang på 1,1 prosent. NIFUs analyse av statsbudsjettet viser at nedgangen fort kan bli større.

Utvalgte prosjekter

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært (...)

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale (...)

Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp (...)

Utvalgte publikasjoner

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU-rapport 2017:32. Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- (...)

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research (...)

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Forskning & forskningspolitikk

  • publikasjoner
  • prosjekter