Forskning & innovasjon

NIFUs virksomhet omfatter studier av forsknings- og innovasjonspolitikk, vitenskapelig publisering, bevilgninger og virkemidler samt utviklingstrekk i hele forsknings- og innovasjonssystemet.

Området for forskning og innovasjon ledes av Espen Solberg.

Nyheter

Artikkel: Spenninger mellom akademiske og organisatoriske identiteter i fusjonsprosesser

Sammen med Silje Marie Tellmann og Agnete Vabø, har Siri Brorstad Borlaug publisert en artikkel i Higher Education om hvordan vitenskapelig ansatte med ulike organisatoriske (...)

Forskningspolitisk seminar 24. mai: Forsker vi på det vi trenger forskning på? Eksempler fra helsefeltet

Hvordan kan vi identifisere udekkede forskningsbehov på helsefeltet? NIFU inviterer til åpent seminar med eksempler fra forskning på mental helse og infeksjoner/epidemier/pandemier/COVID-19

Forskningspolitisk seminar 3. mai: Hvordan vil nytt finansieringssystem påvirke forskningen?

Hva innebærer det at resultatbaserte indikatorer for forskning foreslås fjernet?

Utvalgte prosjekter

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale (...)

Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp (...)

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis

The project aims at understanding the role of firm-level innovation in promoting economic resilience to pandemic crises. The project bases upon the scientific literature on (...)

Utvalgte publikasjoner

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU-rapport 2017:32. Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- (...)

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research (...)

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Forskning & innovasjon

  • publikasjoner
  • prosjekter