Forskning & forskningspolitikk

NIFUs studier av forskning handler om å kartlegge og analysere forskningsaktivitet i alle deler av samfunnet. Vi har særlig ekspertise innen forskningspolitikk og studier av vitenskapelig publisering (bibliometri).

Nyheter

Økende press på Publiseringsutvalgets vurderinger

NIFU har undersøkt endringer i markedet for internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konsekvensene av disse for publiseringsindikatoren.

Forskningsbudsjettet 2023: – Bedre enn fryktet, verre enn det ser ut

I 2023 får forskningsbevilgningene en realnedgang på 1,1 prosent. NIFUs analyse av statsbudsjettet viser at nedgangen fort kan bli større.

Begrenset styringsrom i forskningsbudsjettet

En ny analyse fra NIFU i samarbeid med SSB søker å klargjøre sider ved forholdet mellom forskningspolitikk og forskningsbudsjett, som i liten grad har vært (...)

Utvalgte prosjekter

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært (...)

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale (...)

Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp (...)

Utvalgte publikasjoner

IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud

NIFU-rapport 2017:32. Denne rapporten presenterer en studie av fremtidig tilbud på og etterspørsel etter IKT-sikkerhetskompetanse basert på framskrivningsmodeller utarbeidet av SSB. Oppdragsgiver har vært Justis- (...)

Unique, but still best practice? The Research Excellence Framework (REF) from an international perspective

Artikkel i tidsskriftet Palgrave Communications, publisert online 15. august 2017. Abstract: Inspired by The Metric Tide report (2015) on the role of metrics in research (...)

Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway

NIFU report 2017:13. This report presents the findings of a project commissioned by the Research Council of Norway (RCN). The main purpose of the project (...)

Alle publikasjoner og prosjekter innen Forskning & forskningspolitikk

  • publikasjoner
  • prosjekter