FoU-statistikk 2019 – instituttsektoren

Den FoU-statistiske undersøkelsen i instituttsektoren gjennomføres årlig av NIFU etter avtale med Norges forskningsråd. Hovedformålet er å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere innretningen av forskningspolitikken, og å oppfylle Norges statistikkforpliktelser i OECD og Eurostat.

Institutter som sorterer under retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter besvarer FoU-statistikken gjennom den årlige rapporteringen av nøkkeltall til Norges forskningsråd.

Øvrige forskningsenheter i instituttsektoren besvarer et enklere skjema som er begrenset til FoU-aktiviteten.

Spørsmål vedrørende rapporteringen kan rettes til:
Bo Sarpebakken (epost: bo.sarpebakken@nifu.no), tlf 96 09 40 42

Svarfrist for 2019-undersøkelsen er 25. juni 2020.