Nøkkeltall forskningsinstitutter 2020

Rapportering av nøkkeltall og FoU-statistikk for forskningsinstitutter 2020

Etter avtale med Norges forskningsråd innhenter NIFU nøkkeltall og FoU-statistiske data fra forskningsinstitutter underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering.

Skjema for rapporteringen og veiledning for utfylling av skjemaet finnes på denne siden. Opplysninger som rapporteres i skjemaets del 1-4 vil bli bearbeidet og gjort tilgjengelig på instituttnivå i Forskningsrådets årsrapporter. Rapporterte data vil også bli benyttet for beregning av indikatorer som anvendes i datagrunnlaget for utregning av resultatbasert grunnbevilgning for instituttsektoren. Skjemaets del 5 – FoU-statistikk – vil bare bli benyttet til statistiske formål.

Følgebrev, skjema og veiledning

Frist for rapporteringen er fredag 9. april 2021

Spørsmål vedrørende rapporteringen kan rettes til:
Kristoffer Rørstad (e-post: kristoffer.rorstad@nifu.no), tlf. 928 19 722, eller
Bo Sarpebakken (e-post: bo.sarpebakken@nifu.no), tlf. 977 58 284.