Ressursbruk til FoU i helseforetakene 2020

Følgebrev, rapporteringsskjema, veiledning, definisjoner og klassifikasjoner (PDF)

Relevante publikasjoner

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2019
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2020:16

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2017
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2018:27

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2016
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2017:18

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2015
Hovedresultater og dokumentasjon
Ole Wiig og Bjørn Magne Olsen
Rapport 2016:25

Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering
Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2015:23

Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren
Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2013:18

Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2012:11

Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Pål Bakke og Ole Wiig (red.)
Arbeidsnotat 2011:12

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene
Rapport fra en arbeidsgruppe
Ole Wiig og Anne Husebekk (red.)
Rapport 2011:22