Tidligere undersøkelser

Nedenfor listes tidligere undersøkelser. Klikk her for å gå tilbake til pågående undersøkelser.

Instituttsektoren:

Helseforetakene

UoH-sektoren

FoU-statistiske tilleggsundersøkelser

Andre