FoU-statistikk 2015 – instituttsektoren

Den FoU-statistiske undersøkelsen i instituttsektoren gjennomføres av NIFU hvert år etter avtale med Norges forskningsråd. Hovedformålet med kartleggingen er å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere innretningen av forskningspolitikken.

Institutter som sorterer under retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter besvarer FoU-statistikken gjennom den årlige rapporteringen av nøkkeltall til Norges forskningsråd.

Øvrige forskningsenheter i instituttsektoren besvarer et enklere skjema som er begrenset til FoU-aktiviteten.

Spørsmål vedrørende rapporteringen kan rettes til foustat@nifu.no.

Svarfrist for 2015-undersøkelsen er 10. juni 2016.