FoU-statistikk 2017 – universitets- og høgskolesektoren

Den FoU-statistiske undersøkelsen i universitets- og høgskolesektoren gjennomføres av NIFU annethvert år (oddetallsår) etter avtale med Norges forskningsråd. Formålet med kartleggingen av FoU-aktiviteten er å gi myndighetene et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere innretningen av forskningspolitikken.

NIFU samarbeider med lærestedene om å utnytte administrative systemer i forbindelse med FoU-undersøkelsene, men vi har likevel behov for å henvende oss direkte til enhetene. Det er grunnenhetene (det enkelte institutt/avdeling) selv som kan gi det riktigste bildet av egen FoU-aktivitet. Dette gjelder spesielt spørsmål om andel av ressursene brukt til FoU, samt spørsmål direkte knyttet til den faglige virksomheten. Derfor sender NIFU som vanlig ut en spørreundersøkelse på våren.

Enhetene logger seg på sitt unike webskjema via lenke sendt i e-post til instituttet/avdelingen.
Spørreskjemaet kan fylles ut i flere omganger, da informasjonen som legges inn lagres når man trykker seg frem eller tilbake i skjemaet.

Mer informasjon om de forhåndsutfylte økonomidataene finnes her.

Frist for innsendelse er 16. mai. Vennligst ta kontakt for utsatt frist.

Veiledning, definisjoner og skjema i PDF til gjennomlesning:

English translations:

Spørsmål vedrørende rapporteringen kan sendes til fou-statistikk@nifu.no

Oversikt over de enkelte lærestedenes kontaktperson ved NIFU finner du finner du her.