Ressursbruk til FoU i helseforetakene 2015

Skjema til nedlastning

Veiledning, definisjoner og følgebrev

Relevante publikasjoner

Utfordringer i måling av helseforetakenes ressursbruk til FoU, herunder bruk av HRCS-klassifisering
Rapport IV fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2015:23

Forskjeller i rapportert ressursbruk til FoU i helseforetakene, med fokus på forholdet til UoH-sektoren
Rapport III fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2013:18

Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Ole Wiig og Pål Bakke (red.)
Arbeidsnotat 2012:11

Endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene
Rapport I fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
Pål Bakke og Ole Wiig (red.)
Arbeidsnotat 2011:12

Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene
Rapport fra en arbeidsgruppe
Ole Wiig og Anne Husebekk (red.)
Rapport 2011:22

Dokumenter fra tidligere undersøkelser

Her finner du dokumenter fra tilsvarende undersøkelser i 2006 – 2013. Under 2006-undersøkelsen gis det bl.a. en mer detaljert redegjørelse for rapporteringssystemet. Her ligger også regnearkmaler som kan være til hjelp for rapporteringsenheter som ønsker å videreutvikle rapporteringssystemet sitt og for nye rapporteringsenheter.