Håkon Høst

Forsker 1
Bakgrunn / utdanning
  • 2007-: Forsker, NIFU
  • 2007: Dr. polit., statsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 1996-2007: Forsker ved Rokkansenteret (tidligere SEFOS), Universitetet i Bergen
faglige interesser
  • Relasjoner mellom utdanning og arbeid
  • Profesjonalisering, yrkesdanning
  • Fag- og yrkesopplæring
utskriftsvennlig format
(+47) 997 09 945 Grunnopplæring
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling