Arbeidsliv og livslang læring

NIFU har et bredt spekter av prosjekter innen arbeidsliv og livslang læring, blant annet studier av overganger mellom utdanning og arbeid, kompetanseutvikling i arbeidslivet, formell og uformell læring på arbeidsplassen, seniorer i arbeidslivet og arbeidsmarkedstiltak.

Prosjekter

Kandidatundersøkelsen 2023-2028

NIFU har siden 1972 gjennomført spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler og har fått videreført ansvaret for dette i perioden 2023-2028 gjennom en rammeavtale med direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  Formålet med kandidatundersøkelsene er å undersøke tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans blant personer som…

Tilrettelagt fag og yrkesopplæring

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ønsker en evaluering av deres oppdrag med å prøve ut en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Målet med tiltaket er fagopplæring og integrering av primært nyankomne innvandrere i arbeidslivet.

Educating for the Unforeseen

Educating for the Unforseen (EFU) er et spennende prosjekt som tar i bruk utdanningsvitenskap og innovasjon for å bidra til å gjøre arbeidsgivere og ledere mer forberedt på uforutsette hendelser.

Publikasjoner

Forskere

...
Michael Spjelkavik Mark

Forskningsleder
Send e-post
466 41 554

...
Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2
Send e-post
984 69 293

...
Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker 2, bistilling
Send e-post
976 15 822

...
Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
952 80 687

...
Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1
Send e-post
906 49 500

...
Eli Tronsmo

Forsker 2
Send e-post
900 87 787

...
Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling
Send e-post
225 95 100

...
Jon Furholt

Forsker 2
Send e-post
957 58 534

...
Marte E. S. Ulvestad

Forsker 2
Send e-post
994 58 530

...
Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
458 65 972

...
Ragnar Alne

Forsker 2
Send e-post
466 13 426

...
Rune Borgan Reiling

Forsker 2
Send e-post
997 72 589

...
Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2
Send e-post
920 53 304

...
Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2
Send e-post
922 57 756