Ledige stillinger

NIFU søker nå:

NIFU søker også løpende etter engasjerte forskere med relevant doktorgrad. Vi tilbyr et spennende fagmiljø med utstrakt teamarbeid og et bredt spekter av prosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser.

Kontakt våre forskningsledere dersom du har spørsmål eller ønsker å sende oss en åpen søknad.
Åpen søknad må inneholde beskrivelse av forskningsfelt, CV og publikasjonsliste.