Forskningssystemet

Forskningssystemet omfatter aktørene som driver, påvirker og bruker forskning. NIFUs studier av forskningssystemet handler om å kartlegge og analysere disse aktørene i alle deler av samfunnet. Forskningssenteret R-QUEST ledes av NIFU og omhandler studier av forskningskvalitet og effekter av forskning. NIFU har særlig ekspertise innen forskningspolitikk og studier av vitenskapelig publisering – bibliometri.

Prosjekter

Fagbladet Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon i Norge og de øvrige nordiske landene. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt av relevans for disse politikkområdene.

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært siden mars 2020 og følge virkningene over tid, uavhengig av om det blir nye smitteverntiltak eller ikke. Undersøkelsen baserer seg på foreliggende tidsseriedata om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. I…

Publikasjoner

Forskere

...
Espen Solberg

Forskningsleder
Send e-post
951 19 482

...
Christina Vogsted Drange

Forskningsassistent
Send e-post
954 18 494

...
Dag W. Aksnes

Forsker 1
Send e-post
994 74 338

...
Egil Kallerud

Spesialrådgiver, bistilling
Send e-post
975 66 656

...
Fredrik Niclas Piro

Forsker 1
Send e-post
934 02 903

...
Gunnar Sivertsen

Forsker 1
Send e-post
960 94 039

...
Henrik Karlstrøm

Forsker 2
Send e-post
936 90 853

...
Inge Ramberg

Forsker 2
Send e-post
960 94 038

...
Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling
Send e-post
975 95 845

...
Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2
Send e-post
416 72 039

...
Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling
Send e-post
996 31 554

...
Kody James Steffy

Tilknyttet forsker
Send e-post

...
Liv Langfeldt

Forsker 1, senterleder
Send e-post
960 94 021

...
Lone Wanderås Fossum

Forsker 3
Send e-post
928 56 534

...
Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling
Send e-post
22 59 51 00

...
Mats Benner

Forsker 1, bistilling
Send e-post
+46 72 543 49 39

...
Per M. Koch

Redaktør / spesialrådgiver
Send e-post
926 84 552

...
Sabine Wollscheid

Forsker 1
Send e-post
912 43 773

...
Silje Marie Svartefoss

Forsker 3, bistilling
Send e-post
905 85 753

...
Siri Brorstad Borlaug

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
993 05 003

...
Sverker Sörlin

Forsker 1, bistilling
Send e-post
+46 70 545 25 26

...
Taran Mari Thune

Forsker 1, bistilling
Send e-post

...
Vera Schwach

Forsker 1
Send e-post
908 09 805