Innovasjon og omstilling 

Innovasjon og omstilling er et bredt og tverrfaglig forskningsfelt. NIFUs fokus er forskning på arbeidslivets kompetansebehov, innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

Prosjekter

Educating for the Unforeseen

Educating for the Unforseen (EFU) er et spennende prosjekt som tar i bruk utdanningsvitenskap og innovasjon for å bidra til å gjøre arbeidsgivere og ledere mer forberedt på uforutsette hendelser.

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis (21201)

Prosjektet RelinC slutter seg til en voksende litteratur i søken etter å forstå hvordan innovasjonsaktivitetene til forskjellige virksomheter kan tilpasse seg i et forsøk på å stå styrket i kriser. Prosjektet har blitt anvendt på Covid-19 pandemien i Norge.

Publikasjoner

Forskere

...
Michael Spjelkavik Mark

Forskningsleder
Send e-post
466 41 554

...
Antje Klitkou

Forsker 1 / EU-rådgiver
Send e-post
96094013

...
Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 1
Send e-post
906 49 500

...
Eli Tronsmo

Forsker 2
Send e-post
900 87 787

...
Eric James Iversen

Forsker 1
Send e-post
975 69 949

...
Håkon Endresen Normann

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
951 42 524

...
Inge Ramberg

Forsker 2
Send e-post
960 94 038

...
Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling
Send e-post
975 95 845

...
Lina Ingeborgrud

Forsker 2
Send e-post
416 54 857

...
Lisa Adina Scordato

Doktorgradsstipendiat
Send e-post
454 30 775

...
Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling
Send e-post
22 59 51 00

...
Marit Elisabeth Klemetsen

Forsker 2
Send e-post
957 89 809

...
Mark Stephen Knell

Forsker 1
Send e-post
452 38 493

...
Markus Bugge

Forsker 2, bistilling
Send e-post
976 65 242

...
Pål Børing

Forsker 2
Send e-post
413 05 854

...
Per M. Koch

Redaktør / spesialrådgiver
Send e-post
926 84 552

...
Riel Miller

Professor, bistilling
Send e-post

...
Rujuta Vaidya

Forsker 3
Send e-post
46864971

...
Tore Vang Sandven

Forsker 2, pensjonist
Send e-post
960 94 048

...
Veronica Ski-Berg

Forsker 2
Send e-post
481 55 503