Skole og barnehage

NIFU har lang erfaring med å evaluere tiltak og reformer i utdanningssystemet. Forskning på skole og barnehage dekker tema som frafall, skoleprestasjoner og ansattes kompetanse.

Prosjekter

Rasisme og diskriminering innen utdanning

I dette prosjektet vil NIFU styrke kunnskapsgrunnlaget om diskriminering og rasisme i skolen, som er en viktig arena for integrering av innvandrere i Norge.

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Formålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om opplæringstilbudene til nyankomne elever til Norge og hva som gir god opplæring for disse elevene.

Publikasjoner

Forskere

...
Cay Gjerustad

Forskningsleder
Send e-post
936 38 313

...
Ann Cecilie Bergene

Forsker 1
Send e-post
932 62 535

...
Asgeir Skålholt

Forsker 3
Send e-post
971 58 915

...
Berit Lødding

Forsker 1
Send e-post
466 85 801

...
Håkon Høst

Forsker 1
Send e-post
997 09 945

...
Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling
Send e-post
225 95 100

...
Jørgen Smedsrud

Forsker 2, bistilling
Send e-post
957 33 480

...
Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling
Send e-post
970 29 691

...
Karl Solbue Vika

Forsker 3, bistilling
Send e-post
906 30 474

...
Maria Njølstad Vonen

Forsker 2
Send e-post
452 28 864

...
Marianne Takvam Kindt

Forsker 2
Send e-post
470 79 487

...
Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2
Send e-post
458 65 972

...
Ragnar Alne

Forsker 2
Send e-post
466 13 426

...
Rune Borgan Reiling

Forsker 2
Send e-post
997 72 589

...
Stephan Daus

Forsker 2
Send e-post
924 33 550

...
Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent
Send e-post
924 85 798