Skole og barnehage

NIFU har lang erfaring med å evaluere tiltak og reformer i utdanningssystemet. Forskning på skole og barnehage dekker tema som frafall, skoleprestasjoner og ansattes kompetanse.

Prosjekter

Rasisme og diskriminering innen utdanning

I dette prosjektet vil NIFU styrke kunnskapsgrunnlaget om diskriminering og rasisme i skolen, som er en viktig arena for integrering av innvandrere i Norge.

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Hvilke opplæringstilbud får nyankomne elever? Hvordan opplever elevene tilbudene? Hvordan mener lærere at elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet kan styrkes? Hvordan forstår skoleledere og skoleeiere lov og regelverk? I hvilken grad samarbeider ulike profesjoner om å gi nyankomne elever gode, relevante og motiverende tilbud?   Dette er noen av spørsmålene som skal besvares i…

Publikasjoner

Forskere

...
Cay Gjerustad

Forskningsleder
Send e-post
936 38 313

...
Ann Cecilie Bergene

Forsker 1
Send e-post
932 62 535

...
Anniken Hotvedt Sundby

Forsker 3
Send e-post
99330742

...
Asgeir Skålholt

Forsker 3
Send e-post
971 58 915

...
Berit Lødding

Forsker 1
Send e-post
466 85 801

...
Elin Borg

Forsker 2
Send e-post
997 38 486

...
Håkon Høst

Forsker 1
Send e-post
997 09 945

...
Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling
Send e-post
225 95 100

...
Jørgen Smedsrud

Forsker 2, bistilling
Send e-post
957 33 480

...
Kari Vea Salvanes

Forsker 2, bistilling
Send e-post
970 29 691

...
Karl Solbue Vika

Forsker 3, bistilling
Send e-post
906 30 474

...
Maria Njølstad Vonen

Forsker 2
Send e-post
452 28 864

...
Marianne Takvam Kindt

Forsker 2
Send e-post
470 79 487

...
Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
458 65 972

...
Ragnar Alne

Forsker 2
Send e-post
466 13 426

...
Rune Borgan Reiling

Forsker 2
Send e-post
997 72 589

...
Stephan Daus

Forsker 2
Send e-post
924 33 550

...
Ørjan Arnevig Samuelsen

Forskningsassistent
Send e-post
924 85 798