NIFUs ledelse

Instituttledelse

Direktør: Vibeke Opheim

Områdeledelse

Forskningsleder Forskning og forskningspolitikk: Espen Solberg
Forskningsleder Grunnopplæring: Cay Gjerustad
Forskningsleder Høyere utdanning: Jannecke Wiers-Jenssen
Forskningsleder Kompetanse og omstilling: Michael S. Mark

Administrativ ledelse

Administrasjonssjef: Claes Lampi