Personvernerklæring

For NIFU er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Korrekt behandling av personopplysninger er helt grunnleggende i forskningsetikken. Både av hensyn til enkeltindividers integritet, sikkerhet og velferd og av hensyn til grupper som kan ha særskilt behov for beskyttelse.

NIFU er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I personvernerklæringen på denne siden kan du lese mer om behandlingene NIFU er behandlingsansvarlig for. Erklæringen er utarbeidet for at du skal ha trygghet for at NIFU behandler personopplysninger i tråd med personvernlovgivningen og forskningsetiske retningslinjer.

1. Hva slags personopplysninger behandler NIFU?
NIFU samler inn og behandler personopplysninger til  forskningsformål og kommunikasjon. Les mer om hvordan NIFU behandler personopplysninger her:

2. Hvordan sikres opplysningene?
NIFUs internkontrollsystem sørger for at personopplysninger ivaretas etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning. Systemet inneholder regler og rutiner for hvordan personopplysninger blir behandlet, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre. Systemet beskriver også NIFUs sikkerhetsstrategi og IKT beredskapsplan, samt hvordan risikovurderinger skal gjennomføres.

Personopplysninger med høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter (røde data) behandles av Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved UiO. Personopplysninger med lavere risiko (grønne, gule og oransje data) behandles i Microsofts skyløsninger på datasentre i Norge. Her er det inngått egne avtaler, gjennomført risikovurdering og etablert sikkerhetsrutiner som tilfredsstiller GDPR.

3. Kontaktinformasjon personvernombud
Navn: Claes Lampi, administrasjonssjef NIFU
Adresse: NIFU, Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 59 51 00
E-post: claes.lampi@nifu.no

Vi gjør også oppmerksom på at NIFU har inngått avtale med Sikt om rådgivning innen personvern. Alle behandlinger av personopplysninger i forskning meldes til Sikt for å sikre at personopplysningsloven etterleves.

Se også NIFUs side om forskningsetikk.