Om NIFU

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en non-profit stiftelse.  NIFUs forskning omfatter hele kunnskapspolitikken – fra grunnskole og videregående skole, via høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Instituttet søker å være det fremste norske forskningsmiljøet og blant de ledende i Norden for å utvikle kunnskapsgrunnlag for utdannings-, innovasjons- og forskningspolitikken. Vi tilbyr handlings- og beslutningsorientert forskning og kunnskap til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. NIFU er sertifisert Miljøfyrtårn. Det innebærer at vi systematisk arbeider med miljøtiltak i hverdagen og etterlever Miljøfyrtårns kriterier innen arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Last ned sertifikat

SE ANSATTE

Direktør

Vibeke Opheim

forskningsområder

  • Kompetanse og omstilling
  • Høyere utdanning
  • Forskning og forskningspolitikk
  • Grunnopplæring

KOMPETANSE OG OMSTILLING

NIFU forsker på arbeidslivets kompetansebehov og livslang læring, innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt omstilling til et mer bærekraftig samfunn.

go to Kompetanse og omstilling

HØYERE UTDANNING

Forskningsområdet omfatter en rekke tema innenfor høyere utdanning i Norge og internasjonalt. Høyere utdanning studeres både fra system- og individperspektiv, ofte i kombinasjon. NIFU studerer høyere utdanning innenfor en bred utdannings- og forskningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, der høyere utdanning også ses i sammenheng av tidligere utdanning og videre deltakelse i arbeidslivet og livslang læring.

go to Høyere utdanning

FORSKNING OG FORSKNINGSPOLITIKK

NIFUs studier av forskning handler om å kartlegge og analysere forskningsaktivitet i alle deler av samfunnet. Vi har særlig ekspertise innen forskningspolitikk og studier av vitenskapelig publisering (bibliometri).

go to Forskning og forskningspolitikk

GRUNNOPPLÆRING

Forskningsområdet dekker studier innenfor alle deler av grunnopplæringen, i tillegg til barnehagefeltet og etter- og videreutdanningsfeltet. NIFU studerer grunnopplæringen innenfor en bred utdanningspolitisk ramme. Vårt mål er å bidra med forskningsresultater og kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kvalitet i hele opplæringsløpet, fra barnehage og frem til høyere utdanning og arbeidsliv.

go to Grunnopplæring