Om NIFU

NIFU har i over femti år tilbudt handlings- og beslutningsorientert forskning til oppdragsgivere i offentlig og privat sektor. Våre ansatte har høy faglig og metodisk kompetanse og majoriteten har doktorgrad. Rapporter og resultater fra NIFUs forskning skal gi oppdragsgivere et solid grunnlag til å utvikle kunnskapspolitikk og fatte beslutninger. Instituttet er en uavhengig og ideell stiftelse.

Forskningen omfatter hele kunnskapspolitikken – fra grunnskole, videregående skole og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Målet er å være det fremste norske forskningsmiljøet, og blant de ledende i Norden, til å utvikle kunnskapsgrunnlag for utdannings-, innovasjons- og forskningspolitikken.

Forskningen kjennetegnes av vitenskapelig kvalitet, sterk sektorkompetanse og god innsikt i kunnskapspolitiske spørsmål. Instituttet er organisert som en stiftelse, og våre leveranser er uavhengig politikk og eierinteresser.

Instituttet bidrar i samfunnsdebatten og formidler resultater fra forskningen i både media og gjennom egne kanaler og arrangementer.

Organisering

Mer om NIFUs bakgrunn og historie.

Last ned årsrapport for 2023.