Foto: NIFU

Bibliotek

NIFUs fagbibliotek dekker instituttets fagområder innen forskning, innovasjon og utdanning. Biblioteket er del av BIBSYS-konsortiet hos Sikt. Samlingen har en særlig vekt på forskningspolitikk, forskningsorganisasjon, utdannings- og vitenskapshistorie, forsknings- og utdanningsstatistikk, samt evaluering av forskning og utdanning.

Eksterne gjester kan besøke biblioteket i åpningstiden. Gjester som ikke ledsages av en NIFU-ansatt må avtale besøk på forhånd. Kontakt forskningsbibliotekar Joy Davidsen, tlf. 473 59 640.

Åpningstider: mandag-torsdag, kl. 10.00–15.00 (stengt i juli).

Epost: bibliotek@nifu.no

NIFUs årsrapporter kan lastes ned her: 2022, 2021, 2020