Mangfold og likestilling 

Det er et politisk mål at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. NIFUs forskning evaluerer og studerer disse målene i et bredt kunnskapspolitisk perspektiv.

Prosjekter

Tilrettelagt fag og yrkesopplæring

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ønsker en evaluering av deres oppdrag med å prøve ut en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Målet med tiltaket er fagopplæring og integrering av primært nyankomne innvandrere i arbeidslivet.

Rasisme og diskriminering innen utdanning

I dette prosjektet vil NIFU styrke kunnskapsgrunnlaget om diskriminering og rasisme i skolen, som er en viktig arena for integrering av innvandrere i Norge.

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Formålet med dette prosjektet er å få bedre kunnskap om opplæringstilbudene til nyankomne elever til Norge og hva som gir god opplæring for disse elevene.

Publikasjoner

Forskere

...
Ann Cecilie Bergene

Forsker 1
Send e-post
932 62 535

...
Berit Lødding

Forsker 1
Send e-post
466 85 801

...
Dag W. Aksnes

Forsker 1
Send e-post
994 74 338

...
Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1
Send e-post
402 34 502

...
Henrik Karlstrøm

Forsker 2
Send e-post
936 90 853

...
Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2
Send e-post
416 72 039

...
Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling
Send e-post
996 31 554

...
Lone Wanderås Fossum

Forsker 3
Send e-post
928 56 534

...
Marianne Takvam Kindt

Forsker 2
Send e-post
470 79 487

...
Sabine Wollscheid

Forsker 1
Send e-post
912 43 773