Mangfold og likestilling 

Det er et politisk mål at alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. NIFUs forskning evaluerer og studerer disse målene i et bredt kunnskapspolitisk perspektiv.

Prosjekter

Tilrettelagt fag og yrkesopplæring

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ønsker en evaluering av deres oppdrag med å prøve ut en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Målet med tiltaket er fagopplæring og integrering av primært nyankomne innvandrere i arbeidslivet.

Rasisme og diskriminering innen utdanning

I dette prosjektet vil NIFU styrke kunnskapsgrunnlaget om diskriminering og rasisme i skolen, som er en viktig arena for integrering av innvandrere i Norge.

Forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever

Hvilke opplæringstilbud får nyankomne elever? Hvordan opplever elevene tilbudene? Hvordan mener lærere at elevenes læringsutbytte og følelse av tilhørighet kan styrkes? Hvordan forstår skoleledere og skoleeiere lov og regelverk? I hvilken grad samarbeider ulike profesjoner om å gi nyankomne elever gode, relevante og motiverende tilbud?   Dette er noen av spørsmålene som skal besvares i…

Publikasjoner

Forskere

...
Ann Cecilie Bergene

Forsker 1
Send e-post
932 62 535

...
Berit Lødding

Forsker 1
Send e-post
466 85 801

...
Dag W. Aksnes

Forsker 1
Send e-post
994 74 338

...
Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder
Send e-post
402 34 502

...
Hajra Tahir

Forsker 2
Send e-post
453 98 784

...
Henrik Karlstrøm

Forsker 2
Send e-post
936 90 853

...
Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2
Send e-post
416 72 039

...
Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling
Send e-post
996 31 554

...
Marianne Takvam Kindt

Forsker 2
Send e-post
470 79 487

...
Rujuta Vaidya

Forsker 3
Send e-post
46864971

...
Sabine Wollscheid

Forsker 1
Send e-post
912 43 773

...
Veronica Ski-Berg

Forsker 2
Send e-post
481 55 503