Styret

NIFUs styre oppnevnes av NIFUs styreoppnevningskomité. Komitéen er satt sammen av tre personer, jf. vedtektene § 6: Ett medlem oppnevnt av Norges forskningsråd, ett medlem oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og ett medlem oppnevnt av FFAs valgkomitenettverk. Styret består fra 01.01.2022 av følgende personer:

Dag Rune Olsen, styreleder (rektor UiT)
Heidi Wiig, nestleder (professor BI)
Arvid Hallén
, tidl. adm. dir i Norges forskningsråd
Karin Röding, tidl. statssekretær i Utbildningsdepartementet, Sverige
Niels Mejlgaard, professor Aarhus universitet, Danmark
Elisabeth Hovdhaugen, ansattes representant
Asgeir Skålholt, ansattes representant

Varamedlemmer:
Sonni Olsen, 1. vara (dekan, UiT)
Jan Sivert Jøsendal, 2. vara

Se også: