Foto: NIFU

Styret

NIFUs styre oppnevnes av NIFUs styreoppnevningskomité. Komitéen er satt sammen av tre personer, jf. vedtektene § 6: Ett medlem oppnevnt av Norges forskningsråd, ett medlem oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og ett medlem oppnevnt av FFAs valgkomitenettverk. Styret består fra 01.01.2024 av følgende personer:

Dag Rune Olsen, styreleder (rektor UiT)
Heidi Wiig, nestleder (professor BI)
Roger Henning Normann
, Dekan, Handelshøyskolen ved UiA
Karin Röding, tidl. statssekretær i Utbildningsdepartementet, Sverige
Niels Mejlgaard, professor Aarhus universitet, Danmark
Elisabeth Hovdhaugen, forsker 1, ansattes representant
Henrik Karlstrøm, forsker 2, ansattes representant

Varamedlemmer:
Arvid Hallén, 1. vara (tidl. adm. dir. i Norges forskningsråd)
Ingvild Marheim Larsen, 2. vara (viserektor for utdanning, USN)

Se også: