Fag- og yrkesopplæring

NIFUs forskning på feltet omfatter temaer som styring og organisering av fag- og yrkesopplæringssystemet og høyere yrkesfaglig utdanning, relasjonene mellom utdanning og arbeidsliv, evaluering av utdanningsreformer og tiltak, kandidatundersøkelser, gjennomføring og overgang til læreplass og arbeidslivet, og læreplassutviklingen.

Prosjekter

Tilrettelagt fag og yrkesopplæring

IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ønsker en evaluering av deres oppdrag med å prøve ut en nasjonal samarbeidsmodell for fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere. Målet med tiltaket er fagopplæring og integrering av primært nyankomne innvandrere i arbeidslivet.

Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag

NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fagfornyelsen yrkesfag er en egen del av den mer overgripende reformen «fagfornyelsen» som er en større reform som skal innføre nye læreplaner i hele grunnopplæringen. Fagfornyelsen yrkesfag inkluderer innføring av nye læreplaner, men er også en strukturreform der man har…

Publikasjoner

Forskere

...
Cay Gjerustad

Forskningsleder
Send e-post
936 38 313

...
Ann Cecilie Bergene

Forsker 1
Send e-post
932 62 535

...
Anniken Hotvedt Sundby

Forsker 2
Send e-post
99330742

...
Asgeir Skålholt

Forsker 3
Send e-post
971 58 915

...
Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker 2, bistilling
Send e-post
976 15 822

...
Berit Lødding

Forsker 1
Send e-post
466 85 801

...
Cathrine Pedersen

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder
Send e-post
952 80 687

...
Håkon Høst

Forsker 1
Send e-post
997 09 945

...
Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2
Send e-post
416 72 039