Arrangementer

Arrangementer som har blitt filmet, ligger tilgjengelig på NIFUs YouTube-kanal.

28. september 2023

Webinar: Hvor mye er for mye digital undervisning?

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) inviterer til et online seminar om digital undervisning og dens innvirkning på høyere utdanning.

28. september 2023, kl. 09.15
Webinar