Arrangementer

Arrangementer som har blitt filmet, ligger tilgjengelig på NIFUs YouTube-kanal.

29. august 2024

NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

29. august 2024, kl. 10.00
Digitalt

Avsluttede