Arrangementer

Arrangementer som har blitt filmet, ligger tilgjengelig på NIFUs YouTube-kanal.

12. august 2024

NIFU er til stede på Arendalsuka 2024

KI i høyere utdanning, forholdet mellom utdanning og arbeidsmarked, fremtidens kompetansebehov, og mer. Forskere fra NIFU medarrangerer og deltar på sesjoner under årets møteplass.

12. august 2024, kl. 00.00
Arendalsuka

29. august 2024

NIFU deltar på seminar om fremragende utdanning

NIFU har undersøkt lærdommer fra arbeidet til sentrene for fremragende utdanning, og diskuterer funnene i et nettmøte i regi av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

29. august 2024, kl. 10.00
Digitalt

Avsluttede