Høyere utdanning

Studier av høyere utdanning omfatter et bredt spekter at forskning innenfor universitets- og høgskolesektoren, inkludert organisering og ledelse, rekruttering, frafall, gjennomføring og overgang fra høyere utdanning til arbeidsmarkedet.

Prosjekter

Kandidatundersøkelsen 2023-2028

NIFU har siden 1972 gjennomført spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler og har fått videreført ansvaret for dette i perioden 2023-2028 gjennom en rammeavtale med direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  Formålet med kandidatundersøkelsene er å undersøke tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans blant personer som…

Årsaker til frafall fra gradsstudier ved Høgskolen i Østfold

Prosjektet innebærer en systematisk kartlegging av årsaker til frafall fra ved mastergradsutdanningene ved Høgskolen i Østfold. Prosjektet skal gi grunnlag for å etablere tiltaksplaner for å styrke gjennomføring.

Publikasjoner

Forskere

...
Jannecke Wiers-Jenssen

Forskningsleder
Send e-post
922 09 348

...
Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2
Send e-post
984 69 293

...
Aslaug Louise Slette

Forsker 2
Send e-post
907 87 507

...
Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling
Send e-post
22 59 51 10

...
Elisabeth Elman

Forsker 3, bistilling
Send e-post
920 53 444

...
Elisabeth Hovdhaugen

Forsker 1/stedfortredende forskningsleder
Send e-post
402 34 502

...
Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2
Send e-post
476 61 507

...
Ingvild Reymert

Forsker 2, bistilling
Send e-post
975 95 845

...
Jannike Gottschalk Ballo

Forsker 2
Send e-post
416 72 039

...
Jon Furholt

Forsker 2
Send e-post
957 58 534

...
Lene Korseberg

Forsker 2
Send e-post
958 11 145

...
Magnus Eliasson Stubhaug

Forsker 2
Send e-post
948 77 180

...
Mari Elken

Forsker 2, bistilling
Send e-post

...
Marte E. S. Ulvestad

Forsker 2
Send e-post
994 58 530

...
Nicoline Frølich

Forsker 1, bistilling
Send e-post
906 70 039

...
Otávio Mattos

Forsker 2
Send e-post
41320105

...
Silje Marie Svartefoss

Forsker 3, bistilling
Send e-post
905 85 753

...
Siv-Elisabeth Skjelbred

Forsker 2
Send e-post
920 53 304

...
Stephan Daus

Forsker 2
Send e-post
924 33 550

...
Tea Dyred Pedersen

Forsker 2
Send e-post
908 80 058

...
Thea Bertnes Strømme

Forsker 2
Send e-post
482 97 951

...
Thea Eide

Forskningsassistent
Send e-post
932 79 217

...
Tora Kjærnes Knutsen

Forsker 2
Send e-post
932 53 636

...
Torstein de Besche

Forskningsassistent
Send e-post
936 60 734

...
Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2
Send e-post
922 57 756

...
Veronica Ski-Berg

Forsker 2
Send e-post
481 55 503