NIFUs historie

NIFUs historie skriver seg tilbake til midten av 1950-tallet ved opprettelsen av en utredningsavdeling i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). Utredningsavdelingen ble i 1969 etablert som et eget institutt med egne vedtekter – NAVFs utredningsinstitutt.

Instituttet var tilknyttet NAVF fram til opprettelsen av Norges forskningsråd i 1993. I perioden 1993-1996 var instituttet en del av Forskningsrådet og gikk under navnet Utredningsinstituttet. Instituttet ble i 1996 omgjort til stiftelse og fikk navnet Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Navneendringen og ny eieform endret ikke instituttets oppgaver, som fortsatt var å utføre studier av forskning og høyere utdanning i form av statistikk, utredning og forskning.

Våren 2004 fusjonerte NIFU med STEP (Senter for studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk). Navnet ble samtidig endret til NIFU STEP.

Høsten 2010 endret NIFU STEP navn til NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Navneendringen markerte at integrasjonsprosessen mellom NIFU og STEP var sluttført, og at instituttet ville styrke den nordiske komparative forskningen.

NIFU har siden 1960-tallet hatt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske systemet for forskning og utviklingsarbeid (FoU). Denne virksomheten ble overført til Statistisk sentralbyrå i 2022.

Instituttets forløpere

 • NAVFs utredningsstab (1954-1961)
 • NAVFs utredningsavdeling (1961-1969)

Instituttets navn fra opprettelsen i 1969

 • NAVFs utredningsinstitutt (1969-1993). Formelt vedtatt 23.01.1969.
 • Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning (1993-1996)
 • NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (1996-2004)
 • NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning (2004-2010)
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (2010-)

Instituttets direktører / instituttsjefer

 • Sigmund Vangsnes (1961-1991)
 • Johan-Kristian Tønder (1991-1996)
 • Berit Mørland (1996-1998)
 • Petter Aasen (1998–2007)
 • Per Hetland (2007–2009)
 • Sveinung Skule (2010–2020)
 • Vibeke Opheim (2020-)