Markus Bugge

Forsker 2, bistilling
Særlig kompetanse
  • Forskning, analyse, evaluering, rådgivning, undervisning og veiledning
  • Økonomisk geografi
  • Innovasjon
  • Innovasjonssystemer
  • Samfunnsutfordringer og omstilling
  • Regional utvikling
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • Indikatorer for måling av innovasjon
Bakgrunn / utdanning
  • 1999: MA, ESST, Science, Society and Technology, TIK-senteret, Universitetet i Oslo
  • 2000-2004: Forsker ved STEP-gruppen
  • 2004-2009: Forsker ved NIFU
  • 2005-2009: Dr. grad i økonomisk geografi fra Uppsala Universitet
  • 2009- Seniorforsker ved NIFU
  • 2011-2015: Post Doc., NIFU
  • 2015-2017: Foreleser, UNIK Universitetssenteret på Kjeller
  • 2017- Førsteamanuensis, Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo
faglige interesser
  • Samspillet mellom teknologiutvikling, næringsutvikling, institusjoner, politikk, forskning og praksis
  • Den geografiske forankringen av innovasjon og innovasjonssystemer
  • Systemer for læring og kunnskapsutvikling
  • Innovasjon i offentlig sektor
  • o Innovative offentlige anskaffelser
  • o Spredning av innovasjon
  • Betydningen av ulike former for kompetanse for innovasjon
  • o Forholdet mellom spesialisering og diversifisering
  • o Stiavhengighet og lock-in
  • o Forskningsbasert versus erfaringsbasert kompetanse
  • Forholdet mellom optimalisering av eksisterende innovasjonssystemer og systemendring
  • Betydningen av politikk og styring for innovasjon
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 976 65 242 Forskning & innovasjon
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling