Markus Bugge

Forsker 2
Særlig kompetanse
 • Innovasjon og innovasjonssystemer, regional innovasjon
 • Tjenesteinnovasjon
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Omstilling og samfunnsendring
Bakgrunn / utdanning
 • 1999: MA, ESST, Science, Society and Technology, TIK-senteret, Universitetet i Oslo
 • 2000-: Forsker ved STEP (senere NIFU)
 • 2009: Dr. grad i økonomisk geografi fra Uppsala Universitet
faglige interesser
 • Systematisk kunnskapsutvikling
 • Kunnskapssystemer (forståelse av samspill mellom politikk, policy, forskning og praksis, eks. rollen til kunnskapssentere)
 • Innovasjon i offentlig sektor (eks. Innovative offentlige anskaffelser)
 • Innovasjonssystemer (kartlegging av aktører og relasjoner, internasjonale kontaktflater, spesialisering, stiavhengighet, lock-in)
 • Regional utvikling
 • Omstilling og systemendring (samfunnsinnovasjon, fremvekst av nye næringer etc).
 • Tjenesteinnovasjon (eks: digitalisering, velferdsteknologi og kreative næringer)
 • Indikatorutvikling for måling av innovasjon
 • Samspillet mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskapsutvikling for innovasjon
 • Balansegangen mellom optimalisering av eksisterende innovasjonssystemer vs. utviklingen av nye systemer
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 976 65 242 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling