3375 resultater for "".


Lene Kirstine Korseberg

Forsker 2

+4795811145
lene.korseberg@nifu.no

Faglige interesser

  - Rettsvitenskap og rettsfilosofi
  - Statlig styring og statens rolle i utdanningen
  - Styringsverktøyer i offentlig sektor
  - Pedagogisk filosofi

Ansattprofil

Tonje Kolbergsrud Moe

Økonomikonsulent

(+47) 91316795
tonje.kolbergsrud.moe@nifu.no

Ansattprofil

Ragnar Alne

Forsker 3

(+47) 46613426
ragnar.alne@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Velferdsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Anvendt mikroøkonometri

Ansattprofil

Lina Ingeborgrud

Forsker 2

(+47) 41654857
lina.ingeborgrud@nifu.no

Faglige interesser

  - Relasjoner teknologi, vitenskap og samfunn
  - Innovasjon i miljøvennlig byutvikling
  - Kunnskapsutvikling og sosial læring i by- og transportplanlegging
  - Transdisiplinær og translokal læring
  - Tverrfaglighet
  - Bruk- og domestisering av teknologi
  - Forskningspolitikk
  - Populærvitenskapelig formidling

Ansattprofil

Brit Lynnebakke

Forsker 2

(+47) 920 52 732
brit.lynnebakke@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Migrasjon og mangfold
  - Grupperelasjoner
  - Tilhørighet
  - Intervjuer
  - Kvalitativ dataanalyse

Faglige interesser

  - Inkludering/ekskludering
  - Migrasjon og mangfold
  - Utdanningsaspirasjoner
  - Motivasjon og mestring
  - Lærerrollen

Ansattprofil

Silje Marie Svartefoss

Forskningsassistent

+4790585753
silje.marie.svartefoss@nifu.no

Faglige interesser

  - Kvantitative metoder og statistikk
  - Høyere utdanning og forskningspolitikk

Ansattprofil

Otto Sevaldson Lillebø

Forsker 2

+47 458 65 972
otto.lillebo@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Mikroøkonometri
  - Helseøkonomi

Ansattprofil

Thea Eide

Forskningsassistent

+4793279217
thea.eide@nifu.no

Ansattprofil

Runa Brandal Myklebust

Forsker 2

(+47) 481 80 013
runa.myklebust@nifu.no

Ansattprofil

Karl Solbue Vika

Forskningsassistent

+47 906 30 474
karl.solbue.vika@nifu.no.

Ansattprofil

1 2 3 10