2874 resultater for "".


Stephan Daus

Forsker 3

(+47) 90 50 83 25
stephan.daus@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Internasjonale storskalaundersøkelser
  - Flernivåregresjon
  - Elevers muligheter for læring
  - Testers undervisningssensitivitet

Faglige interesser

  - Kvantitative forskningsmetoder
  - Psykometri, item responsteori, latente variabler, og strukturell ligningsmodellering
  - Naturfag

Ansattprofil

Thea Bertnes Strømme

Forsker 3

(+47) 482 97 951
thea.stromme@nifu.no

Faglige interesser

  - Utdanningsvalg og utdanningskarrierer
  - Sosial ulikhet og sosial reproduksjon
  - Kvantitativ metode

Ansattprofil

Jørgen Smedsrud

Forsker 3

(+47) 957 33 480
jorgen.smedsrud@nifu.no

Ansattprofil

Frida Felicia Vennerød-Diesen

Forsker 2

(+47) 470 25 550
frida.vennerod@nifu.no

Faglige interesser

  - Barns utvikling
  - Metodetilpasning til barn
  - Kvantitative forskningsmetoder

Ansattprofil

Marte E. S. Ulvestad

Forsker 2

(+47) 99 45 85 30
marte.eline.ulvestad@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Mikroøkonometri
  - Helseøkonomi

Ansattprofil

Vegard Jarness

Forsker 2

(+47) 922 16 921
vegard.jarness@nifu.no

Faglige interesser

  - Sosial ulikhet
  - Sosial reproduksjon
  - Sosiale klasser
  - Sosial status
  - Symbolske skillelinjer
  - Politiske skillelinjer
  - Eliter

Ansattprofil

Lars Lyby

Forsker 3

(47) 48 06 26 41
lars.lyby@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Kvalitativ metode (casestudier, intervju, deltakende observasjon)

Faglige interesser

  - Kunnskapsarbeid
  - Styringsverktøyer i offentlig sektor
  - Forholdet mellom vitenskap og politikkutforming

Ansattprofil

Mona Nedberg Østby

Rådgiver

(+47) 908 70 561
mona.ostby@nifu.no

Ansattprofil

Lisbeth Haugsvær

Økonomikonsulent

(+47) 90 57 85 92
lisbeth.haugsvaer@nifu.no

Ansattprofil

Kristin Rogde

Forsker 2

+47 936 36 424
kristin.rogde@nifu.no

Faglige interesser

  - Språk- og leseutvikling
  - Tospråklig utvikling
  - Leseforståelse
  - Kvalitet i barnehager
  - Systematiske kunnskapsoppsummeringer og metaanalyse
  - Effektstudier i utdanning

Ansattprofil

1 2 3 10