3566 resultater for "".


Anders Hylmö

Forsker 2, bistilling

+46462223181
anders.hylmo@ekh.lu.se

Ansattprofil

Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 3

(+47) 922 57 756
vegard.wiborg@nifu.no

Faglige interesser

  - Arbeids- og utdanningsøkonomi
  - Formel modellering
  - Kvantitative metoder (innholdsanalyse, causal analysis, eksperimenter)

Ansattprofil

Helge Holtermann

Forsker 2

(+47) 481 44 649
helge.holtermann@nifu.no

Ansattprofil

Håkon Endresen Normann

Forsker 2

(+47) 951 42 524
hakon.endresen.normann@nifu.no

Faglige interesser

  - Bærekraftig omstilling og systemendring
  - Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk
  - Energi- og klimapolitikk
  - Industriomstilling i energisektoren
  - Rettferdig omstilling

Ansattprofil

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

(+47) 47079487
marianne.takvam.kindt@nifu.no

Faglige interesser

  - Utdanning og ulikhet
  - Integrering
  - Ungdom og utenforskap
  - Utdanningsvalg
  - Frafall og gjennomføring av videregående opplæring
  - Kvalitativ metode

Ansattprofil

Ketil Jordan

Videojournalist

+4797509958
ketil.jordan@nifu.no

Ansattprofil

Talieh Sadeghi

Forsker 2

+4746276889
talieh.sadeghi@nifu.no

Ansattprofil

Lene Kirstine Korseberg

Forsker 2

+4795811145
lene.korseberg@nifu.no

Faglige interesser

  - Rettsvitenskap og rettsfilosofi
  - Statlig styring og statens rolle i utdanningen
  - Styringsverktøyer i offentlig sektor
  - Pedagogisk filosofi

Ansattprofil

Tonje Kolbergsrud Moe

Økonomikonsulent

(+47) 91316795
tonje.kolbergsrud.moe@nifu.no

Ansattprofil

Ragnar Alne

Forsker 2

(+47) 46613426
ragnar.alne@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse

Faglige interesser

  - Utdanningsøkonomi
  - Velferdsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi
  - Anvendt mikroøkonometri

Ansattprofil

1 2 3 10