3252 resultater for "".


Thea Eide

Forskningsassistent

+4793279217
thea.eide@nifu.no

Ansattprofil

Runa Brandal Myklebust

Forsker 3

(+47) 481 80 013
runa.myklebust@nifu.no

Ansattprofil

Karl Solbue Vika

Forskningsassistent

+47 906 30 474
karl.solbue.vika@nifu.no.

Ansattprofil

Lone Wanderås Fossum

Forskningsassistent

+47 928 56 534
lone.wanderas.fossum@nifu.no

Ansattprofil

Kody Steffy

Postdoc

+4746621751
kody.steffy@nifu.no

Ansattprofil

Ann Cecilie Bergene

Forsker 2

(+47) 93262535
ann.cecilie.bergene@nifu.no

Ansattprofil

Taran Thune

Forsker 1, bistilling

Ansattprofil

Solveig Hillesund

Forsker 2, permisjon

+47 96094011
solveig.hillesund@nifu.no

Ansattprofil

Frøydis Sæbø Steine

Rådgiver

+4748203422
froydis.steine@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Kvantitativ metode og statistikk
  - Indikatorrapporten
  - FoU-statistikk

Faglige interesser

  - Regional utvikling
  - Adferdsøkonomi
  - Utdanningsøkonomi
  - Arbeidsmarkedsøkonomi

Ansattprofil

Kaja Reegård

Forsker 2

(+47) 938 48 470
kaja.reegaard@nifu.no

Faglige interesser

  - Relasjoner mellom utdanning og arbeid
  - Fag- og yrkesopplæring
  - Ungdom i og utenfor opplæring
  - Frafall i videregående opplæring

Ansattprofil

1 2 3 10