3707 resultater for "".


Tora Kjærnes Knutsen

Forsker 3

(+47) 93253636
tora.knutsen@nifu.no

Ansattprofil

Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2

(+47) 41 32 83 26
fride.flobakk-sitter@nifu.no

Faglige interesser

  - Metoder for kunnskapsoppsummering
  - Kritisk diskursanalyse og tekstanalytiske metoder
  - Pedagogisk nevrovitenskap
  - Læring, utviklingspsykologi og pedagogikk
  - Utdanning og utdanningssystemer

Ansattprofil

Andreas Østbø Fidjeland

Forsker 2

(+47) 984 69 293
andreas.fidjeland@nifu.no

Særlig kompetanse

  - Mikro- og paneldataanalyse
  - Felteksperimenter
  - Effektevaluering

Faglige interesser

  - Arbeids- og utdanningsøkonomi
  - Anvendt mikroøkonometri
  - Utdanningsvalg

Ansattprofil

Henrik Karlstrøm

Forsker 2

(+47) 936 90 853
henrik.karlstrom@nifu.no

Ansattprofil

Anders Hylmö

Forsker 2, bistilling

+46462223181
anders.hylmo@ekh.lu.se

Ansattprofil

Vegard Sjurseike Wiborg

Forsker 2

(+47) 922 57 756
vegard.wiborg@nifu.no

Faglige interesser

  - Arbeids- og utdanningsøkonomi
  - Formel modellering
  - Kvantitative metoder (innholdsanalyse, causal analysis, eksperimenter)

Ansattprofil

Helge Holtermann

Forsker 2

(+47) 481 44 649
helge.holtermann@nifu.no

Ansattprofil

Håkon Endresen Normann

Forsker 2

(+47) 951 42 524
hakon.endresen.normann@nifu.no

Faglige interesser

  - Bærekraftig omstilling og systemendring
  - Innovasjonssystemer og innovasjonspolitikk
  - Energi- og klimapolitikk
  - Industriomstilling i energisektoren
  - Rettferdig omstilling

Ansattprofil

Marianne Takvam Kindt

Forsker 2

(+47) 47079487
marianne.takvam.kindt@nifu.no

Faglige interesser

  - Utdanning og ulikhet
  - Integrering
  - Ungdom og utenforskap
  - Utdanningsvalg
  - Frafall og gjennomføring av videregående opplæring
  - Kvalitativ metode

Ansattprofil

Ketil Jordan

Videojournalist

+4797509958
ketil.jordan@nifu.no

Ansattprofil

1 2 3 9