Advarer mot lettvint og ukritisk bruk av ny teknologi og nye verktøy

I et nytt notat om bruk av kunstig intelligens i kunnskapsoppsummeringer, anbefaler NIFU-forskere å bruke tid på å velge ut verktøy som har blitt testet ut mtp. forskningsfeltets egenart og de ulike fasene i forskningsprosessen.

Ny teknologi gjør det mulig å effektivisere og automatisere deler av forskningsprosessene. Det gjelder også arbeidet med å syntetisere resultater fra forskning, såkalt kunnskapsoppsummering.

Digitale verktøy som kunstig intelligens kan ikke erstatte den kompetansen og kunnskapen som trengs for å gjøre gode kunnskapsoppsummeringer i samfunnsvitenskap. Men de kan effektivisere prosessen, så lenge de brukes riktig og i kombinasjon med fag- og metodeekspertise.

Et NIFU-notat drøfter hvordan ekspertise på kunnskapsoppsummering kan spille sammen med ny teknologi og digitale verktøy.

«Kunstig intelligens: Supplement eller erstatning for kunnskapsoppsummeringer?» (NIFU Innsikt 2024:4)

For mer informasjon, kontakt:
Sabine Wollscheid, forsker 1
sabine.wollscheid@nifu.no