Ann Cecilie Bergene

(+47) 93262535 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Rogde, Kristin; Federici, Roger Andre; Vika, Karl Solbue; Bergene, Ann Cecilie; Pedersen, Cathrine; Denisova, Ekaterina; Wollscheid, Sabine; (2020) Spørsmål til Skole-Norge : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020. (186). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie; (2020) TALIS Starting Strong Survey: Hovedfunn. Andre kortrapport med oppsummering av OECDs internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene. (40). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie; (2020) Deltakerundersøkelsen for lærere 2020 : En spørreundersøkelse om videreutdanning under Covid-19. (48). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie; Gulbrandsen, Lars; (2020) Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. (163). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Lødding, Berit; Bergene, Ann Cecilie; Bungum, Berit; Sølberg, Jan; Hammer Smedsrud, Jørgen; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; (2020) Evalueringen av Tett på realfag. Implementeringen fortsetter. Delrapport 3. Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). (126). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Bøckmann, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine; (2020) Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering. (228). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Bergene, Ann Cecilie; Lødding, Berit; Rogde, Kristin; Myklebust, Runa Brandal; Bubikova-Moan, Jarmila; Vika, Karl Solbue; (2020) Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Sluttrapport. (234). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Alsos, Kristin; Bergene, Ann Cecilie; Bjøru, Emil Cappelen; Hippe, Jon Mathias; Holte, Jon Helgheim; Ibenholt, Karin; Røtnes, Rolf; (2019) Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern. (181). Rapport. Fafo.
 • Bjøru, Emil Cappelen; Hippe, Jon Mathias; Holte, Jon Helgheim; Røtnes, Rolf; Trygstad, Sissel Charlotte; Bergene, Ann Cecilie; (2019) Når velferd er til salgs. Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester. (215). Rapport. Fafo.
 • Bergene, Ann Cecilie; nergaard, Kristine; Svalund, Jørgen; (2018) Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie. Delrapport. (70). Rapport. Fafo.
 • Bergene, Ann Cecilie; Borg, Elin; STEEN, Arild Henrik; (2016) Framtidsdebatten. Retningsviser for arbeidslivet. (108). Rapport. Unio.
 • Bergene, Ann Cecilie (2015) Prinsipper og praksis. Erfaringer med tjenestemannsloven.. (73). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; Bonde Hansen, Per; Wathne, Christin Thea; (2015) Når unntaket blir en del av regelen. En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidig ansettelser. (77). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Bonde Hansen, Per; (2015) Jeg forener? Organisasjonsevaluering av Unio. (154). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Brattbakk, Ingar; Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; STEEN, Arild Henrik; (2015) YS Arbeidslivsbarometer. Norsk Arbeidsliv 2015. Det nye arbeidslivet: hvem, hva, hvor?. (79). Rapport. AFI.
 • Underthun, Anders; Bergene, Ann Cecilie; (2014) Framtida til norsk luftfart: Selskapsstrategier og partsrelasjoner i en liberalisert luftfartsvirkelighet. (133). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Bergene, Ann Cecilie (2014) Utarbeidelse notat og foredrag Delta. Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde; Egeland, Cathrine; STEEN, Arild Henrik; (2014) Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med fokus på arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. (76). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Bernstrøm, Vilde Hoff; STEEN, Arild Henrik; (2014) YS Arbeidslivsbarometer. Norsk Arbeidsliv 2014. Økt intensitet - med måling eller tillit. (78). Rapport. AFI Oslo.
 • Bergene, Ann Cecilie; Drange, Ida; Egeland, Cathrine; Mamelund, Svenn-Erik; STEEN, Arild Henrik; (2013) Norsk arbeidsliv 2013. Stabilitet og sårbarhet. YS Arbeidslivsbarometer. (78). Rapport. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Mamelund, Svenn-Erik; STEEN, Arild Henrik; (2012) Norsk arbeidsliv 2012. Svekket motstandskraft i gode tider. (66). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Egeland, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; (2012) Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren. (169). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie; Underthun, Anders; (2012) Transportarbeid i Norge: Trender og utfordringer. (66). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Bergene, Ann Cecilie (2012) Færre på vei ut? En analyse av de som er usikdre på sin tilknytning til arbeidslivet. (33). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Vabø, Agnete; Gunnes, Hebe; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergene, Ann Cecilie; Egeland, Cathrine; (2012) Kvinner og menns karriereløp i norsk forskning: En tilstandsrapport. (84). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
 • STEEN, Arild Henrik; Bergene, Ann Cecilie; Gamperiene, Migle; (2011) Norsk Arbeidsliv 2011 Stabilt men skyer i horisonten. (53). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
 • Jordhus-Lier, David; Bergene, Ann Cecilie; Knutsen, Hege Merete; Underthun, Anders; (2010) Hotel workplaces in Oslo and Akershus. (28). Rapport. NIBR.
 • Lyng, Selma Therese; Legard, Sveinung; Bergene, Ann Cecilie; Anker, Niels; Jessen, Jes Erik; Reichborn-Kjennerud, Kristin; (2010) Tilbake til framtiden? En studie av alternative kvalifiseringstiltak for ungdom utenfor skole og arbeidsliv. AFI-rapport 3/2010. (179). Rapport. Arbeidsforskningsinstituttet.
  • 1
  • 2