Faglig profil og kompetanse

  • Migrasjon og mangfold
  • Inkludering/ekskludering
  • Diskriminering
  • Utdanningsaspirasjoner
  • Flyktninger og høyere utdanning
  • Motivasjon og mestring

Bakgrunn

  • Ph.d. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2020).
  • MA Migration and Ethnic Studies fra Universiteit van Amsterdam (2005).
  • Forskningserfaring fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) (forsker II), By og regionforskningsforskningsinstituttet NIBR (stipendiat og forsker III) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (vitenskapelig assistent).