Brit Lynnebakke

Forsker 2
Særlig kompetanse
 • Migrasjon og mangfold
 • Grupperelasjoner
 • Tilhørighet
 • Intervjuer
 • Kvalitativ dataanalyse
Bakgrunn / utdanning
 • Ph.d. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo (2020).
 • MA Migration and Ethnic Studies fra Universiteit van Amsterdam (2005).
 • Forskningserfaring fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) (forsker II), By og regionforskningsforskningsinstituttet NIBR (stipendiat og forsker III) og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (vitenskapelig assistent).
faglige interesser
 • Inkludering/ekskludering
 • Migrasjon og mangfold
 • Utdanningsaspirasjoner
 • Motivasjon og mestring
 • Lærerrollen
utskriftsvennlig format
(+47) 920 52 732 Grunnopplæring
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Caspersen, Joakim; Hermstad, Ingrid Holmedahl; Hybertsen, Ingunn Dahler; Lynnebakke, Brit; Vika, Karl Solbue; Hammer Smedsrud, Jørgen; Wendelborg, Christian; Federici, Roger Andre; (2021) Koronapandemien i grunnskolen - håndtering og konsekvenser. Rapport. NTNU Samfunnsforskning og NIFU.
 • Gjerustad, Cay; Bergene, Ann Cecilie; Lynnebakke, Brit; (2021) Faglig utvikling, samarbeid, mestring og ledelse i norske barnehager: Andre dybderapport med norske resultater fra den internasjonale barnehageundersøkelsen TALIS Starting Strong. (116). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Lynnebakke, Brit; Pastoor, Lutine de Wal; Eide, Ketil; (2020) Young refugees’ pathways in(to) education. Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas. (124). Rapport. CAGE (Coming of Age in Exile), MESU, København Universitet.
 • Schou, Arild; Lynnebakke, Brit; (2017) Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet: En analyse av koplingspunkter mellom politikkområdene – med eksempler. (129). Rapport. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Aasen, Berit; Haug, Marit; Lynnebakke, Brit; (2017) Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden: En studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. (114). Rapport. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • Søholt, Susanne; Ødegård, Anne Mette; Lynnebakke, Brit; Eldring, Line; (2012) Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. (124). Rapport. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, FAFO.