Faglig profil og kompetanse

  • Personvern, personopplysningsloven og GDPR
  • Innkjøp og offentlige anskaffelser
  • Organisasjonsutvikling, strategi og lederstøtte
  • HMS og kvalitetsstyring
  • Kontraktshåndtering
  • Bygningsforvaltning

Bakgrunn

  • 2011- : Administrasjonssjef NIFU
  • 2006-2011: Administrasjonssjef KA
  • 2002: Mastergrad, Political Science, American University of Beirut
  • 1998: Cand. mag., Universitetet i Tromsø