Faglig profil og kompetanse

  • Bibliometri – kvantitative analyser av vitenskapelig publisering.
  • Analyser av ulike problemstillinger knyttet til vitenskapelig publisering og sitering på mikro og makronivå
  • Analyser av (nasjonale) forskningssystem – karakteristika og utviklingsdynamikk gjennom vitenskaps- og teknologiindikatorer (FoU-, publiserings- og siteringsindikatorer)
  • Evaluering og forskningsvurdering: Metodegrunnlag og bruk av indikatorer
  • Siteringer: Funksjon og betydning av siteringer i den vitenskapelige kommunikasjonsprosess, siteringsindikatorer

Bakgrunn

  • Dr. grad: Centre for Studies of Science, Technology and Society, University of Twente, Nederland
  • Cand. philol.: Universitetet i Bergen (vitenskapsteori, filosofi)
  • Cand. mag.: Universitetet i Bergen (biokjemi, mikrobiologi)