Dorothy Sutherland Olsen

Forsker 2
Særlig kompetanse
 • Teknologiutvikling (IKT, nanoteknologi, bioteknologi, akvakultur)
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskapsutviklingsprosesser i FoU-prosjekter, i firmaer og på et makro-nivå
Bakgrunn / utdanning
 • 2013: Ph.d, UiO
 • European Masters in Science, Society & Technology (ESST), Universitetet i Oslo
 • MSc i informatikk i næringsliv, University of Strathclyde (Skottland)
 • Konsulent i daVinci Consulting med oppdrag innenfor IKT-utvikling, strategi og ledelse
 • Tidligere ansatt i ICI plc (England)
faglige interesser
 • Innovasjon og teknologiutvikling
 • Kunnskapsproduksjon og læring i arbeidsliv
 • Forskning og utviklingsprosesser både i industri og i offentlige miljøer
utskriftsvennlig format
(+47) 941 32 539 Forskning & innovasjon
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling