Faglig profil og kompetanse

 • Sektorovergripende forsknings- og innovasjonspolitikk, bl.a. fra arbeid med stortingsmeldinger om forskning
 • Det norske forsknings- og innovasjonssystemet
 • Internasjonale sammenlikninger (OECD)
 • Resultater av forskning og innovasjon
 • Nye former for innovasjon
 • Koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning

Bakgrunn

 • 2011-: Spesialrådgiver NIFU
 • 2009-2011: Ambassaderåd for utdanning og forskning, Norges faste delegasjon til OECD
 • 1998-2009: Seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet/Forskningsavdelingen
 • 1997: Cand.philol. hovedfag i fransk, Universitetet i Oslo
 • 1993-1995: Fagoversetter i Utenriksdepartementet (EUs regelverk)