Faglig profil og kompetanse

  • Utdanning og utdanningssystemer
  • Læring, utviklingspsykologi og pedagogikk
  • Metoder for kunnskapsoppsummering
  • Kritisk diskursanalyse og tekstanalytiske metoder
  • Pedagogisk nevrovitenskap

Bakgrunn

  • 2022–: NIFU
  • 2016–2022: Postdoktor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  • 2015–2016: Universitetslektor og sensor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  • 2011–2015: Ph.d. i pedagogikk, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  • 2009–2011: Mastergrad i pedagogikk, Pedagogisk institutt, NTNU