Fride Flobakk-Sitter

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2022–: NIFU
 • 2016–2022: Postdoktor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
 • 2015–2016: Universitetslektor og sensor, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
 • 2011–2015: Ph.d. i pedagogikk, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
 • 2009–2011: Mastergrad i pedagogikk, Pedagogisk institutt, NTNU
faglige interesser
 • Metoder for kunnskapsoppsummering
 • Kritisk diskursanalyse og tekstanalytiske metoder
 • Pedagogisk nevrovitenskap
 • Læring, utviklingspsykologi og pedagogikk
 • Utdanning og utdanningssystemer
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 41 32 83 26 Høyere utdanning
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Flobakk-Sitter, Fride; Wollscheid, Sabine; Fossum, Lone Wanderås; Korseberg, Lene; (2022) Kartlegging av nordisk forskning på eksamen. (137). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.