Henrik Karlstrøm

(+47) 936 90 853 Forskning og forskningspolitikk
  • Rapporter og notater
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Annen formidling
  • Wollscheid, Sabine; Alne, Ragnar; Bergene, Ann Cecilie; Karlstrøm, Henrik; Fossum, Lone Wanderås; (2022) Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet: En kunnskapsoversikt. (103). Rapport. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Schwach, Vera; Svartefoss, Silje Marie; Karlstrøm, Henrik; Piro, Fredrik Niclas; (2022) La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet. (57). Arbeidsnotat. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
  • Kolstrup, Gitte Solveig; Aspaas, Per Pippin; Hansen, Alex; Haugen, Ole-Jørgen; Karlstrøm, Henrik; Røeggen, Anders; (2021) Felles publiseringstjeneste i UH-sektoren: Rapport fra arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Bibliotek. (27). Rapport. UHR: Universitets- og høgskolerådet.
  • Lassemo, Eva; Karlstrøm, Henrik; Sand, Kari; Ose, Solveig Osborg; (2021) Kunnskapsoversikt over norsk forskning med kjønns- og/eller likestillingsperspektiver. (69). Rapport. SINTEF.
  • Melby, Line; Sand, Kari; Midtgård, Trude Mariane; Toussaint, Pieter Jelle; Karlstrøm, Henrik; (2019) Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Kunnskapsnotat.. (41). Rapport. Norges forskningsråd.
  • Eggebø, Helga; Stubberud, Elisabeth; Karlstrøm, Henrik; (2018) Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. (185). Rapport. Nordlandsforskning.
  • Karlstrøm, Henrik (2015) Implementing large-scale energy efficiency measures. The case of Finnfjord AS. (16). Rapport. International Energy Agency Demand-Side Management Task XXIV.