Faglig profil og kompetanse

 • Forskningsfinansiering og fagfellevurdering
 • Helsesystemet og helseforskning
 • Klinisk forskning, intervensjonsstudier og kvantitative metoder
 • Brukermedvirkning i forskning

Bakgrunn

 • 2024-: Forsker 2, NIFU
 • 2019-: Førsteamanuensis, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet
 • 2017-2024: Leder for programutvikling, Stiftelsen Dam
 • 2014-2017: Daglig leder, Nasjonalt traumeregister, Oslo Universitetssykehus
 • 2009-2014: PhD, Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering (NAR), Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 • 2003-2008: Fysioterapeut, Martina Hansens Hospital
 • 2004-2007: Master i idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole
 • 1998-2001: Bachelor i fysioterapi, Høyskolen i Oslo