Faglig profil og kompetanse

 • Studier av forskning, teknologi og samfunn
 • Forskningspolitikk
 • Forskningsjournalistikk og -kommunikasjon
 • Befolkningens forhold til vitenskap, forskning og teknologi
 • Ungdoms motivasjon for valg/ bortvalg av realfagene
 • Deltakelse i forsknings- og teknologipolitiske prosesser
 • Evaluering av forskningsinstitusjoner og -programmer

Bakgrunn

 • 1998-: Forsker ved NIFU / NIFU STEP
 • 1995-2004: Redaktør for fagbladet Forskningspolitikk
 • 1995: Cand.polit. statsvitenskap, Universitetet i Trondheim
 • 1994-95: Prosjektassistent for “Folkeavstemningsprosjektet om EU-medlemskap”, Universitetet i Trondheim
 • 1993: Høgskolekandidat i journalistikk