Faglig profil og kompetanse

  • Datainnsamling/databearbeiding
  • Statistikkproduksjon og -presentasjon
  • Kandidatundersøkelsen

Bakgrunn

  • Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen: Cand.mag. (tysk, statsvitenskap, historie)