Høyoppløselig bilde

Jannecke Wiers-Jenssen

Forskningsleder

922 09 348
jannecke.wiers-jenssen@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

 • Internasjonal studentmobilitet
 • Relasjonen mellom utdanning og arbeidsmarked
 • Profesjonsutdanning
 • Studieforhold og studenttilfredshet

Bakgrunn

 • 2023 – d.d.: Forskningsleder, Høyere utdanning, NIFU
 • 2015 – 2023: Førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier, OsloMet
 • 2013 – 2015: Forsker 1, Høyere utdanning, NIFU
 • 2009 – 2013: Forskningsleder, Høyere utdanning, NIFU
 • 2003 – 2008 PhD (sosiologi), Universitetet i Oslo
 • 1997 – 2008: Forskninsassistent, forsker 3 og forsker 2 NIFU
 • 1996 – 1997: Forskningsassistent Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • 1995: Forskningsassistent Institutt for medisinske atferdsfag, UiO
 • 1994: Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo