Høyoppløselig bilde

Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

225 95 100
jens.b.grogaard@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

  • Gjennomstrømning og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring
  • Drop out i skolen
  • Spesialundervisning og tilrettelagt opplæring
  • Overgang til arbeid etter endt utdanning
  • Sosial ulikhet i prestasjoner / kompetanse i grunnopplæring og videregående opplæring

Bakgrunn

  • Dr. philos., sosiologi