Høyoppløselig bilde

Kaja Kathrine Wendt

Seniorrådgiver, bistilling

996 31 554
kaja.wendt@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

  • FoU-statistikk i universitets- og høgskolesektoren
  • Arbeid med de norske indikatorrapportene (Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer)
  • God kjennskap til Tyskland og tysk språk etter studier og arbeid i landet
  • Statistikk-korrespondent for Helsinkigruppen for kvinner og forskning (EU)

Bakgrunn

  • 1998-: Forsker/seniorrådgiver ved NIFU
  • 1996: Magister Artium fra Ludwig-Maximilians-Universität, München. Fagkombinasjon: Statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi.
  • 1992: Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo.