Faglig profil og kompetanse

 • Rettsvitenskap og rettsfilosofi
 • Statlig styring og statens rolle i utdanningen
 • Styringsverktøyer i offentlig sektor
 • Pedagogisk filosofi

Bakgrunn

 • 2021-: Forsker 2 ved NIFU
 • 2017-2020: Doktorgrad (ph.d.) i rettsvitenskap, European University Institute
 • 2018-2019: Gjesteforsker ved juridisk fakultet, University of Edinburgh
 • 2017: Mastergrad i Comparative, European and International Law (LLM.) ved European University Institute
 • 2016: Mastergrad i International Law (LLM.) University of Edinburgh
 • 2015: LLB Law and International Relations, University of Edinburgh
 • 2014: Bachelorgrad i samfunnsfag - Pedagogikk, Pedagogisk institutt, NTNU