Lina Ingeborgrud

Forsker 2
Bakgrunn / utdanning
 • 2020–: Forsker 2 ved NIFU
 • 2018–2020: Forsker ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • 2018: Doktorgrad (ph.d.) i teknologi- og vitenskapsstudier, Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • Vår 2016: Gjesteforsker ved Center for Science, Technology, Medicine & Society, UC Berkeley
 • 2014: Mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier, Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • 2012: Bachelorgrad i kunstfag, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
faglige interesser
 • Relasjoner teknologi, vitenskap og samfunn
 • Innovasjon i miljøvennlig byutvikling
 • Kunnskapsutvikling og sosial læring i by- og transportplanlegging
 • Transdisiplinær og translokal læring
 • Tverrfaglighet
 • Bruk- og domestisering av teknologi
 • Forskningspolitikk
 • Populærvitenskapelig formidling
utskriftsvennlig format
(+47) 41654857 Forskning & innovasjon
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling
 • Busterud, Guro; Falkum, Ingrid Lossius; Ingeborgrud, Lina; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; (2020) Gjør utlysningene åpnere!. Forskerforum Kronikk.
 • Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Ask, Kristine; Ingeborgrud, Lina; Silvast, Antti; Korsnes, Marius; Hesjedal, Maria Bårdsen; Plasil, Tanja; Fjellså, Ingvild Firman; (2020) Nordic Journal of Science and Technology Studies Volume 8 Issue 2. Annet produkt. .
 • Ingeborgrud, Lina (2019) Hva krever det grønne skiftet av samfunn, politikk og folk?. Trøndersk klimatoppmøte. Adresseavisen. Faglig foredrag.
 • Eikeseth, Unni; Ingeborgrud, Lina; Moe, Espen; Samset, Bjørn Hallvard; (2019) Klimaopprøret og forskerne. Gunnerusforelesningene. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2019) Her kommer klimabarna. Intervju.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; (2019) Promoting cycling in Trondheim and Belgrade – three elevators for cyclists. Clean, Energy-efficient and Smart Transport Systems? Exploring Key Research Questions towards 2050 workshop. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2019) Kunnskap og læring i miljøvennlig byutvikling. Soroptimistmøte. Soroptimistene Trøndelag. Faglig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2019) Tusenvis av barn skolestreiker for klimaet i hele Norge. Intervju.
 • Sørensen, Knut Holtan; Ingeborgrud, Lina; (2019) Transforming research into teaching: universities as machineries of relevance. Annual meeting, Society for Social Studies of Science. Vitenskapelig foredrag.
 • Søraa, Roger Andre; Anfinsen, Martin; Ask, Kristine; Ingeborgrud, Lina; Silvast, Antti; Korsnes, Marius; Hesjedal, Maria Bårdsen; Plasil, Tanja; (2019) Nordic Journal of Science and Technology Studies Volume 7 Issue 2. Annet produkt. .
 • Ingeborgrud, Lina (2019) Klima taper mot internasjonalisering. Intervju.
 • Suboticki, Ivana; Ingeborgrud, Lina; Skjølsvold, Tomas Moe; (2019) Kunnskap for transportomstilling. Briefs.
 • Ingeborgrud, Lina (2018) Norge trenger nasjonale byutviklingsprogram. Kommunal rapport Kronikk.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; Hustad, Jonas Langset; (2018) Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift. Film.
 • Ingeborgrud, Lina (2018) 'Learning by transacting' in urban sustainability work. 4S. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2018) Kunnskap og læring i planlegging av fremtidens byer. Miljøfagkonferanse 2018. Miljødirektoratet. Faglig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2018) Bus or light rail? The shaping of urban public transport in Trondheim and Bergen. Censes årskonferanse. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Lagesen, Vivian Anette; (2018) Læring, kunnskap og styring i planlegging av fremtidens byer. Sluttseminar BREV. Faglig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; (2018) Lift me up! Stories of Trampe the Bicycle Lift. SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE ANNUAL CONFERENCE. Making and Doing Session. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2017) A tale of two technological frames - the shaping of urban public transport systems. Nordic Environmental Social Science Conference. Vitenskapelig foredrag.
 • Suboticki, Ivana; Ingeborgrud, Lina; (2017) Qualitative research methods: Observation. Phd methods course. Faglig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Busterud, Guro; (2017) De "midlertidig faste" - hva betyr fast ansettelse ved NTNU?. Universitetsavisa Kronikk.
 • Ingeborgrud, Lina (2017) A tale of two technological frames - the shaping of urban public transport systems. 4S - annual STS conference. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2017) Brukererfaringer med elbil i Norge - et sosioteknisk perspektiv. Seminar om kunstig lyd (AVAS) og elbil. Sintef. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2016) Making the future sustainable city - imaginaries of cities, governments and citizens. 4S/EASST Conference. 4S/EASST. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2016) The making of 'Cities of the future' - Imaginaries of cities, governments and citizens. STS working group. CSTMS. Vitenskapelig foredrag.
 • Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina; (2016) Exploring Knowledge Practices in Sustainable Urban Development. Anthropology, Weather and Climate Change 2016. Royal Anthropological Insitute UK. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; (2016) Fra Bergen til Beograd - fortellinger om en bybane, en sykkelheis og miljøvennlig transportplanlegging. Seminar for Master students. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; (2016) Enacting urban futures through emerging technologies of governance – exploring practices of sustainable urban development. S.Net Conference. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2016) Den postfaktuelle diagnosen. Klassekampen Kronikk.
 • Næss, Robert; Heidenreich, Sara; Solbu, Gisle; Ingeborgrud, Lina; Søraa, Roger Andre; (2016) "De smaker godt, så lenge jeg ikke trenger å se dem!". Adressavisen (1). Kronikk.
 • Ingeborgrud, Lina; Lagesen, Vivian Anette; Thomas, Sutcliffe; (2016) Klimautfordringene må løses av folk flest. Kommunal rapport Kronikk.
 • Næss, Robert; Ingeborgrud, Lina; Søraa, Roger Andre; Solbu, Gisle; Ask, Kristine; Heidenreich, Sara; Liste Muñoz, Lucia; (2016) "Undringsboksen" - Hvor går dine grenser? (Stand på forskningstorget). Forskningsdagene. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Berker, Thomas; Ingeborgrud, Lina; Liste Muñoz, Lucia; (2015) Exploring pathways and controversies in built environments and "Cities of the future". Smart Cities. Vitenskapelig foredrag.
 • Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina; (2015) Enacting the Cities of the Future through environmental knowledge management. STS concepts and methodologies in planning studies. ETH. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2015) Feasible futures: A study of cities of the future as socio-technical imaginaries. NESS. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2015) "Støa, Larssæther and Wyckmans (eds.) Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighbourhood at Brøset". Nordic Journal of Science and Technology Studies Anmeldelse.
 • Ingeborgrud, Lina (2015) "Forestillinger om framtidens byer og bygder". Bærekraftsfestivalen i Hurdal. Hurdal kommune, Hurdal næringsforum, Hurdal økolandsby. Faglig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2015) BREV - Bringing Environmental Knowledge Into Action. WTMC summer school. WTMC. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2014) "Elbil - et klimaalibi?". Vegvesenets Teknologidager. Statens Vegvesen. Faglig foredrag.
 • Heidenreich, Sara; Næss, Robert; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina; (2014) "Miljøkommunikasjon? Den sosio-tekniske løsningen." Sammen med ungdommer fra UngEnergi hadde vi en stand på forskningstorget med ulike aktiviteter for barn og voksne om fornybar energi (med fokus på solenergi) og om IKT og energi. Forskningstorget. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Ryghaug, Marianne; (2014) What can we learn from the socialization of electric cars in Norway?. SCOT-konferanse. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Liste Muñoz, Lucia; (2014) Bringing environmental knowledge into action - environmental knowledge management in Norwegian local governments. Miljø2015. Miljø2015. Vitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina (2014) Ren elektrisk kjøreglede! Brukererfaringer med elbil i Trondheimsområdet. CenSES årskonferanse. CenSES. Vitenskapelig foredrag.
 • Lagesen, Vivian Anette; Liste Muñoz, Lucia; Ingeborgrud, Lina; (2014) BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner. BREV-workshop - Kunnskap, miljø og klimatilpasning i norske kommuner. Vivian A. Lagesen, Lucia Liste og Lina Ingeborgrud. Populærvitenskapelig foredrag.
 • Ingeborgrud, Lina; Ryghaug, Marianne; Gansmo, Helen Jøsok; (2014) Ren elektrisk kjøreglede! Elbilen i komfortkulturen. (74). Hovedfagsoppgave. NTNU.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4