Faglig profil og kompetanse

 • Bærekraftig omstilling og systemendring
 • Framtidsmetodikk (Futures Literacy)
 • Innovasjon og læring i miljøvennlig byutvikling
 • Kvalitative metoder
 • Forskningspolitikk
 • Populærvitenskapelig formidling

Bakgrunn

 • 2020–: Forsker 2 ved NIFU
 • 2018–2020: Forsker ved Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • 2018: Doktorgrad (ph.d.) i teknologi- og vitenskapsstudier, Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • Vår 2016: Gjesteforsker ved Center for Science, Technology, Medicine & Society, UC Berkeley
 • 2014: Mastergrad i teknologi- og vitenskapsstudier, Senter for teknologi og samfunn, NTNU
 • 2012: Bachelorgrad i kunstfag, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU