Liv Langfeldt

Forsker 1, Senterleder R-QUEST
Særlig kompetanse
 • Studier av fagfellevurdering (peer review)
Bakgrunn / utdanning
 • 2002: Dr. polit. statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 1995-: Forsker, NIFU STEP
 • 1994: Visiting Scholar, Cornell University
 • 1991-1994: Stipendiat, NAVFs utredningsinstitutt/NIFU på programmet “Forskning om forskning”
 • 1991: Cand.polit. (statsvitenskap), Universitetet i Oslo
 • 1989-1991: Forskningsassistent, Universitetet i Oslo
faglige interesser
 • Studier av evaluering av forskning (beslutningsprosesser/peer review)
 • Forskningskvalitet og organisering av forskningsråd/virkemidler
pågående prosjekter
utskriftsvennlig format
(+47) 960 94 021 Forskning og forskningspolitikk
 • Rapporter og notater
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Annen formidling