Faglig profil og kompetanse

  • Forskningskvalitet og fagfellevurdering (studier av evalueringsprosesser)
  • Forskningspolitikk
  • Organisering av forskningsråd/virkemidler

Bakgrunn

  • 2002: Dr. polit. statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 1995-: Forsker, NIFU STEP
  • 1994: Visiting Scholar, Cornell University
  • 1991-1994: Stipendiat, NAVFs utredningsinstitutt/NIFU på programmet “Forskning om forskning”
  • 1991: Cand.polit. (statsvitenskap), Universitetet i Oslo
  • 1989-1991: Forskningsassistent, Universitetet i Oslo