Faglig profil og kompetanse

  • Mikro- og paneldataanalyse
  • Effektevaluering
  • Arbeids- og velferdsøkonomi
  • Anvendt mikroøkonometri
  • Ikke-parametriske metoder

Bakgrunn

  • 2022– : Forsker, NIFU
  • 2021-2022: MSc in Philosophy of Science, London School of Economics and Political Science
  • 2017–2021: Ph.d. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
  • 2012–2017: Mastergrad i samfunnsøkonomi (profesjonsstudiet), Universitetet i Oslo