Faglig profil og kompetanse

  • Utdanning og ulikhet
  • Integrering
  • Ungdom og utenforskap
  • Utdanningsvalg
  • Frafall og gjennomføring av videregående opplæring
  • Kvalitativ metode

Bakgrunn

  • 2021-: Forsker 2, NIFU
  • 2018–2021: Forsker 2, Fafo
  • 2013–2018: Stipendiat, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo