Høyoppløselig bilde

Marit Elisabeth Klemetsen

Forsker 2

957 89 809
marit.klemetsen@nifu.no
Se alle arbeider i CRISTIN

Faglig profil og kompetanse

 • Anvendt mikroøkonometri, kvasieksperimentelle metoder
 • Effektevaluering
 • Paneldata, registerdata, spørreundersøkelser
 • Miljøreguleringer
 • Næringslivs- og innovasjonspolitiske virkemidler
 • «Grønn» innovasjon og adferd blant norske foretak
 • Forurensende utslipp
 • «Grønn» kompetanse
 • Adferd og holdninger på klimaområdet
 • Økonomisk kriminalitet
 • Rettferdig omstilling

Bakgrunn

 • 2022-d.d. NIFU
 • 2019-2022: CICERO Senter for klimaforskning
 • 2015-2019: Skattedirektoratet / NTAES lokalisert i ØKOKRIM
 • 2011–2016: Ph.d. i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2011–2016: Stipendiat i Forskningsavdelingen ved Statistisk Sentralbyrå
 • 2009-2011: Mastergrad i samfunnsøkonomi ved Stockholms Universitet

Pågående prosjekter