Faglig profil og kompetanse

 • Mikro- og paneldataanalyse
 • Utdanningsøkonomi
 • Arbeidsmarkedsøkonomi
 • Mikroøkonometri
 • Helseøkonomi

Bakgrunn

 • 2018– : Forsker ved NIFU
 • 2013–2018: Stipendiat, Frischsenteret/Universitetet i Oslo
 • 2012–2013: Førstekonsulent, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Nærings- og handelsdepartementet
 • 2011: Internship, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • 2009–2011: Mastergrad i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2008–2009: Bachelorgrad i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • 2005–2008: Bachelorgrad i historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Pågående prosjekter